Announcement

Penyelenggaraan Sistem e-PCB dari 17 hingga 19 Februari 2023 / e-PCB maintenance from 17th untill 19th February 2023


Dimaklumkan terdapat kerja-kerja penyelenggaraan di Pusat Data LHDNM bermula 17 Februari sehingga 19 Februari 2023. Sehubungan dengan itu, Sistem e-PCB dijangka tidak dapat beroperasi bermula 2.15 p.m 17 Februari 2023 sehingga 19 Februari 2023.

There is maintenance work at the IRBM Data Center from 17th February until 19th February 2023. e-PCB System is expected to be unable to operate from 2.15 p.m. 17 February 2023 until 19 February 2023.