Announcement

Penggunaan kadar cukai baharu 2023


Untuk makluman, penggunaan kadar cukai baharu ke atas pengiraan PCB adalah berkuatkuasa mulai 1 Jun 2023 selari dengan Akta Kewangan 2023 yang telah diwartakan pada 31 Mei 2023.

Pengiraan di Sistem e-PCB bermula 15 Jun 2023 akan menggunakan kadar cukai baharu berkenaan.